beskamatni kredit


beskamatni kredit
free credit
* * *
• free credit

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kredit — krèdīt m <G kredíta> DEFINICIJA 1. novac koji se nekome pozajmljuje pod ugovornim uvjetima [kratkoročni kredit; beskamatni kredit] 2. davanje robe ili novca na dug pod određenim uvjetima i uz garancije [dati na kredit] 3. ekon. u dvostrukom …   Hrvatski jezični portal

  • krèdīt — m 〈G kredíta〉 1. {{001f}}novac koji se nekome pozajmljuje pod ugovornim uvjetima [kratkoročni ∼; beskamatni ∼] 2. {{001f}}davanje robe ili novca na dug pod određenim uvjetima i uz garancije [dati na ∼] 3. {{001f}}ekon. u dvostrukom knjigovodstvu… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika